Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ZO do spolkového rejstříku

21. 4. 2016

Vážení přátelé,

již delší dobu probíhají činnosti, které mají naplnit povinnosti našeho svazu ve vztahu k novému Občanskému zákoníku. Mnozí z Vás si vzpomenou, že jsme tuto povinnost začali plnit do Okresní konferenci v roce 2015. Následně byla tato činnost přerušena zejména proto, že ve svazu probíhala diskuse o nových Stanovách.

 Nyní ÚV ČSCH vydal metodiku k zápisu všech organizačních složek ČSCH  do spolkového rejstříku.

Žádáme Vás, abyste se s touto metodikou seznámili a splnili nezbytné úkony k provedení zápisu do rejstříku. Vše je nutné stihnout do 30. 6. 2016. Je však třeba počítat s časovou rezervou, neboť Vámi zaslané dokumenty nebudou soudem přijaty a bude vyžadováno jejich doplnění.

ZO, které se již v loňském roce pustili do přípravy podkladů a odeslaly je na okresní výbor budou případně vyzváni k doplnění těchto materiálu. Okresní výbor je pak zašle na ÚV, který zajistí předání na soud k registraci.

V příloze Vám zasíláme potřebné tiskopisy, které je třeba vyplnit, ověřit a připravit odeslání.

Přílohy: metodika zápisu,sídlo organizace - souhlas vlastníka, předseda výboru,člen výborupředseda RK,člen RK    

Pavel Mertlík, jednatel výboru OO ČSCH Náchod